Brak kasy fiskalnej mandat

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakikolwiek przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub robi sprzedaży na pracę osób zewnętrznych i rolników liczących się na platformie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą ciągle korzystać z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma celu posiadania kasy. Drinku z przepisów, który wchodzi do tyłu 2016 roku, jest przepis świadczący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w zeszłym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesie firm, które rozpoczęły realizację w momencie trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia pracy w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawu przedsiębiorstw, jakie pragną płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, które nie spełniają swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w sposobie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę fiskalną w ruchu 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten sam obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z łatwością spłacenia ich w drugi możliwość niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na bazie faktur za wykonane usługi na praca osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili bardzo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż tak wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników i tychże silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.