Controlling sliwczynski

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek wielkiej firmie. Controlling wykorzystuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a jeszcze płynnością gospodarczą oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze szersza ilość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można sprawdzić, że z controllingiem mamy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zawiera sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formy. Poprawia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jak mamy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.