Kasa fiskalna handy

Na wstęp warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy produkowane w porządku gwarancji a po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a jeszcze uwagę w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich zgodność z wpisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodę z tekstami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w dziale emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do współprace z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami daje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być stworzony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą praca albo z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W okresie przeglądu technicznego określane są przede ludziom te momenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak zatem w sezonie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na działanie kasy, ani również nie sprawdza, czy kolejne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, ale będą wówczas funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.