Pyly kopalniane

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją największe niebezpieczeństwo dla zdrowia zarabiających w takim miejscu osób.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-altum/oprogramowanie-crm/

Ze względu na wpływ na poziom zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym zadaniem w towarzystwu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest skuteczne zapobieganie przez stosowanie samej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najprostszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Cechą tego wyjścia jest niewielka skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są stosowane w powiązaniu z drugimi odpylaczami. Bardzo bogatą skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Stosowane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punkcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu także od pewnego zagrożenia.